بازار رمق تامین اقتصادی ندارد

به گزارش انجمن گیگابلاگ، خبرگزاری خبرنگاران-هفته گذشته رییس سازمان بورس وعده داد عرضه های اولیه جذابی در راه است که می تواند جذابیت بازار را افزایش دهد اما بسیاری از کارشناسان در درست بودن این ادعا تشکیک کردند.

بازار رمق تامین اقتصادی ندارد

به گزارش انجمن گیگابلاگ، هفته گذشته بعضی از فعالان بازار و بسیاری از تحلیلگران بورسی، در پی وعده مجید عشقی، مبنی بر در راه بودن عرضه های اولیه مجذوب نماینده این وعده را غیرکارشناسی دانسته و محقق شدن آن را بعید دانستند.

بعضی دیگر نیز علاوه بر هم سویی با دسته اول، اعتقاد دارند چنین اقدامی در شرایطی که بازار رکود سنگینی را تجربه می نماید به عنوان عاملی برای تشدید شرایط نامساعد بازار عمل خواهد نمود و به همین خاطر سازمان بورس نباید در این راستا اقدام کند.

هرچند این دیدگاه مخالفانی داشته و عده ای از کارشناسان اعتقاد دارند تامین اقتصادی شرکت ها را نباید و نمی توان معطل شرایط بازار کرد و سازمان بورس نیز موظف است عرضه های اولیه را فارغ از نتیجه ای که می تواند برای بازار داشته باشد برگزار کند. البته به باور این دسته از تحلیلگران این اقدام نمی تواند رونق را به بازار بازگرداند اما تاثیری منفی هم بر فرایند نوسانات بورس نخواهد داشت.

بازار بیمار است

مهدی سوری، کارشناس و فعال بازار سرمایه در گفت وگو با اقتصاد آنلاین، با بیمار دانستن بازار فعلی گفت: در شرایط کنونی، انتظار ورود نقدینگی نو از سهامداران بورسی را نداریم. بلکه در مقابل بسیاری از افراد حاضر در بورس، منتظر فرصتی برای خروج از بازار هستند

با توجه به صحبت های اخیر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس پیرامون عرضه اولیه های مجذوب نماینده در آینده نزدیک، سوری اعلام کرد: عرضه اولیه در ذات خودش، اقدامی مثبت بوده و در زمان لازم، برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه، می تواند حیاتی باشد.

همانطور که در زمستان سال 98، همزمان با ورود نقدینگی بسیار به بازار، باید با عرضه شرکت های بزرگ، به بازار عمق داده می شد. ولی در حال حاضر با توجه به نبود نقدینگی در بازار، خبر عرضه اولیه می تواند شوک منفی به بازار دهد. با توجه به اینکه در شرایط کنونی، اغلب افراد جامعه علی رغم داشتن کد بورسی، تمایلی برای ورود نقدینگی به بازار را ندارند؛ عرضه اولیه نمی تواند بهبودی در شرایط بازار ایجاد کند و تنها مسائل آن را دو چندان می نماید.

عرضه اولیه بسیار خوب است، اما...

این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: تحت چنین شرایطی که افراد، تمایلی برای ورود پول به بازار ندارند؛ خرید عرضه اولیه شرکت ها، ملزم به خروج پول از سایر شرکت ها می گردد. طی چنین اقدامی، به فرایند کلی قیمتها در بازار سرمایه لطمه وارد خواهد شد. تا زمانیکه معاملات رونق نگرفته و امید به بازار برنگردد، قاعدتا عرضه اولیه نو، در ابتدا بر فرایند کلی بازار آسیب میرساند و در مراحل بعدی، با وقوع فاجعه ای منجر به شکست عرضه اولیهها میگردد.

او اضافه نمود: اگر تعداد عرضه اولیه هایی که تا کنون با شکست و عدم استقبال سهامداران روبرو شده اند را در نظر نگیریم، در آینده نیز نمی توانیم در جهتی درست، از عرضه اولیه ها استفاده کنیم و حتی در صورت برطرف مسائل سری بازار، عرضه اولیه ها مجددا با عدم موفقیت روبه رو خواهند شد. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است، با استفاده از ابزار عرضه اولیه در زمانی مناسب، نتایجی درست و منطقی از آن دریافت کرد.

این تحلیلگر معتقد است به صورت کلی با ابزار عرضه اولیه مخالفتی ندارد، اما در حال حاضر این فرایند به دلیل حفاظت از بازار سرمایه و عرضه اولیه، باید متوقف گردد. پس تا زمانیکه بازار رونق نگرفته و مسائل قیمتگذاری دستوری، پیش بینی ناپذیری اقتصاد و تصمیمات خلق الساعه مدیران حل نگردد؛ زمان مناسبی برای عرضه شرکت های نو به وجود نخواهد آمد.

تامین اقتصادی شرکت ها چه خواهد شد؟

مسئله تامین اقتصادی شرکت ها، دیگر معضلی است که شرکت ها، در انتظار برطرف آن هستند و با توجه به اینکه بورس، محل تامین اقتصادی شرکت ها است، سوری اعلام کرد: باید توجه داشت که بورس محل تامین اقتصادی شرکت ها است و نه محل تامین اقتصادی دولت. چرا که شرکت ها در زمان تامین اقتصادی از بورس، با پول جمع آوری شده، خلق ارزش نموده و با این اقدام ارزش را به سهامداران بازمی گردانند. اما دولت با تامین اقتصادی، پول جمع آوری شده را صرف مخارج جاری نموده و ارزشی به سهامداران باز نگردانده و بنابراین به کلیت بازار آسیب میرساند.

وی خاطر نشان کرد: اگر در گذشته نیز دولت به جای اینکه از بورس تامین اقتصادی کند، به شرکت ها اجازه تامین اقتصادی از بازار سرمایه را می داد؛ تمام منابع بازار سرمایه به وسیله دولت بلعیده نمی شد و بورس می توانست ابزاری مناسب، برای تامین اقتصادی شرکت ها باشد. در حال حاضر با اصل تامین شرکت ها از بازار سرمایه، مسئله ای ندارم و بلکه آن را امری اجباری می دانم. به عبارتی پول تزریق شده در بازار ثانویه، باید به عرضه های اولیه و شرکت ها اختصاص یابد و در این صورت منجر به رشد شرکت ها می گردد.

این کارشناس بازارهای اقتصادی اعلام کرد: بورس، در حال حاضر رمقی برای تامین اقتصادی ندارد. ورود و خروج پول به بازار باید با هم هماهنگ باشد. تا قبل از این، ورود پول به بازار به وسیله افراد صورت میگرفت تا به شرکت ها اختصاص یابد. اما از زمانیکه دولت تمام پول وارد شده افراد را برای خود برداشت، اعتماد به بازار از بین رفت و مردم دیگر تمایلی برای ورود پول ندارد.

وی راهکار برای خروج از بحران کنونی را رونق بورس دانست؛ تا شاید در آینده بازار بتواند محلی مناسب برای تامین اقتصادی شرکت ها باشد. اما اگر در مقطع و شرایط کنونی عرضه اولیه ها به بازار وارد شوند، علاوه بر اینکه به بازار لطمه وارد می گردد؛ با شکست و عرضه اولیه ها با عدم استقبال روبرو شده و در پی آن، شرکت ها مجبور به عرضه سهام، در قیمتهای پایینتری هستند، که در این صورت تامین اقتصادی آنها مجددا با مشکل روبرو می گردد.

این تحلیلگر بازار با اشاره به ماجرای تشکیل بازارگردان ها گفت: در آن موقع هم، به مکانیزم بازارگردانی ایرادات زیادی وارد بود؛ تذکرات لازم را دادیم، که منابع شرکت ها به جای اینکه صرف فراوری گردد؛ تحت چنین شرایطی در بازار حیف و میل خواهد شد. این اقدام نه تنها بازار را تقویت نکرد، بلکه موجب تحریف و تضعیف بازار نیز شد.

سوری در مثال دیگری از ابزاری مثل اسناد خزانه یاد نموده و یادآور شد: اگر در شرایطی نرمال، اوراق کم رسیکی به نام اوراق خزانه یا اوراق تامین اقتصادی در بازار را داشته باشیم؛ این ابزار موجب تقویت ابزارهای موجود در بازار خواهند شد. زمانیکه در سال 96، تصمیم داشتند، اسناد خزانه را از بازار بورس خارج نمایند؛ بارها تذکر داده شد که این اسناد برای بورس مفید است و با خروج آن مخالفت های بسیاری شد.

در نهایت، خروج اسناد با شکست روبرو شد و پیمانکاران هزینههای زیادی را برای فروش اسناد خود در خارج از بورس متقبل شدند. در حال حاضر با وجود اینکه بارار سرمایه رمق تامین اقتصادی ندارد، با انتشار اوراق خزانه به شدت مخالف هستم و این به معنی، نفی اصل خوب بودن عرضه اولیه و اوراق عایدی ثابت نیست.

افزایش سرمایه هم فعلا خبر خوبی نیست!

این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: همانطور که در حال حاضر ریاست سازمان بورس و ریاست مجلس، از عرضه اولیه ها به عنوان خبری خوب و موثر یاد مینمایند؛ ناشران بورسی هم از افزایش سرمایه به عنوان خبر خوب یاد می نمایند. در صورتیکه در شرایط فعلی، افزایش سرمایه برای سهامدار خبر خوبی نیست. با توجه به اینکه سهامداران اعتمادی به بازار ندارند؛ تمایلی هم برای نگه داشتن پول خود در بازار را ندارند.

وی ادامه داد: بنابراین با انتشار خبر افزایش سرمایه شرکت ها، سهامداران علاوه بر اینکه استقبال نمی نمایند؛ ترجیح می دهند قبل از مجمع سهام خود را بفروشند. اما در شرایطی شرکت ها برای طرح های توسعه ای خود، احتیاج مبرم و فوری به افزایش سرمایه دارند، افزایش سرمایه مسئله ای ندارد. اما با اینکار، نه تنها از قیمت سهام شرکت ها حمایتی نخواهد شد بلکه به فرایند قیمتی سهام لطمه وارد می گردد.

سوری در ادامه پیشنهادی برای ناشران شرکتها مطرح نموده و از آن ها خواست فرایند افزایش سرمایه خود را به مقاطعی که فرایندی مثبت در بازار حاکم باشد؛ منتقل نمایند. به اعتقاد این کارشناس بعلاوه شرکت ها، می توانند با تجمیع افزایش سرمایههای بلند مدت خود، آنها را یکباره نمایند. از طرفی سازمان بورس نیز می تواند، فرایند ثبت افزایش سرمایه را سرعت ببخشد.

آیا بورس توانایی پذیرش عرضه اولیه ها را خواهد داشت؟

سوری در سرانجام گفت: با توجه به اینکه بازار روزهای سرخ زیادی را به خود دیده و این روزها در فرایند بلند مدت بازار، تاثیر چندانی ندارد؛ قطعا بازار مجددا با رونق همراه خواهد شد. بعلاوه یک به یک کردن قیمت دلار با شاخص سهام، استدلال اشتباهی است که در بازار شکل گرفته است. اتفاقا زمانی که هیجان در بازار دلار رخ می دهد، به عنوان یک بازار موازی که با رونق همراه شده نه تنها موجب رشد بازار سهام نشده، بلکه فرایند بازار را نزولی می نماید. علاوه بر این نرخ دلار نیمایی که است که فرایند شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد، نه نرخ دلار آزاد!

منبع: خبرگزاری آریا

به "بازار رمق تامین اقتصادی ندارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بازار رمق تامین اقتصادی ندارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید