نرخ کرایه تاکسی های تهران از اول اردیبهشت چگونه محاسبه می شود؟

به گزارش انجمن گیگابلاگ، خبرنگاران- نرخ کرایه تاکسی در سال 1401 از اول اردیبهشت افزایش پیدا می کند. قرار است مانند بلیط مترو و اتوبوس حداقل 25 درصد به نرخ های سال قبل اضافه شود، اما شیوه تازه محاسبه که به نرخ شناور معروفیت پیدا کرده ممکن است کرایه تاکسی را تا سقف 35 درصد بالا ببرد. دریافت سقف 35 درصدی به دو شرط اصلی ارتباط دارد. اول ساعت سوار شدن به تاکسی و دوم شرایط ترافیک. شورای شهر تهران اجازه دریافت سقف کرایه 35 درصدی از سوی تاکسیران ها را راضی کردن راننده ها و کاهش اختلاف نرخ کرایه تاکسی های شهری و اینترنتی عنوان کرده است. با این حال راننده ها موظف هستند در برچسب های تازه QR کد مخصوص نرخ ها را اضافه کنند و مسافران هم می توانند با اسکن کردن این کد از سقف نرخ کرایه باخبر شوند.

نرخ کرایه تاکسی های تهران از اول اردیبهشت چگونه محاسبه می شود؟

کرایه تاکسی در سال 1401

به گزارش انجمن گیگابلاگ، نرخ کرایه تاکسی از اول اردیبهشت 1401 دست کم 25 درصد افزایش پیدا کرد. رقم 25 درصد کف افزایش نرخ کرایه تاکسی درون شهری در مرکز است و این عدد با درنظر گرفتن شرایط خاص به 35 درصد می رسد. نرخ ورودی برای کرایه تاکسی در تهران که پارسال دو هزار و 100 بود، از اول اردیبهشت حداقل دو هزار و 625 تومان است و سقف این رقم دو هزار و 835 تومان خواهد بود. تا 750 متر نرخ کرایه تاکسی تفاوتی نخواهد داشت، اما نرخ کرایه تاکسی در سال 1400 تا کیلومتر هفتم به ازای هر کیلومتر 640 تومان به رقم ورودی اضافه می کرد. حالا سقف افزایش این عدد 225 تومان است و اگر موقع سفر ترافیکی نباشد و در روز سوار تاکسی شوید، 160 تومان به ازای هر کیلومتر به رقم ورودی اضافه می کند. پارسال راننده های تاکسی درون شهری بعد کیلومتر هفتم، به ازای هر کیلومتر تقریبا 500 تومان می گرفتند و امسال این عدد حداقل 125 تومان و حداکثر 180 تومان به نرخ ورودی اضافه می کند.

افزایش نرخ کرایه تاکسی درون شهری در سال 1401

نحوه محاسبه

نرخ کرایه تاکسی در سال 1400

داقل نرخ کرایه تاکسی در سال 1401

حداکثر نرخ کرایه تاکسی در سال 1401

ورودی

دو هزار و 100 تومان

دو هزار و 625 تومان

دو هزار و 835 تومان

کرایه تاکسی تا کیلومتر هفتم به ازای هر کیلومتر

640 تومان

800 تومان

865 تومان

کرایه تاکسی از کیلومتر هفتم به ازای هر کیلومتر

500 تومان

625 تومان

680 تومان

کرایه تاکسی تلفنی در سال 1401

کرایه تاکسی تلفنی در سال 1401 مثل تاکسی درون شهری بین 25 تا 35 درصد افزایش پیدا کرده است. پارسال رقم ورودی کرایه تاکسی تلفنی در تهران 10 هزار تومان بود درحالی که این هزینه در سال 1401 حداقل به 12 هزار و 500 تومان و حداکثر به 13 هزار و 500 تومان می رسد. فرمول محاسبه کرایه تاکسی تلفنی شامل سه مرحله دیگر می شود. اول اینکه پارسال آژانس ها تا کیلومتر دوم به ازای هر کیلومتر هفت هزار و 500 تومان می گرفتند. حالا به رقم هفت هزار و 500 تومان، روز ها و در شرایط ترافیک سبک هزار و 875 تومان اضافه می شود و به 9 هزار و 375 تومان می رسد. ممکن است سقف افزایش این مرحله شب ها یا در پیک ترافیک دو هزار و 625 تومان باشد و تا 10 هزار و 125 تومان ارتقا پیدا کند. نکته دوم جایی است که در سال 1400 از کیلومتر دوم به بعد، به ازای هرکیلومتر دو هزار و 500 تومان به رقم ورودی آژانس ها اضافه می شد. حالا دو هزار و 500 تومان دست کم سه هزار و 125 تومان و حداکثر سه هزار و 375 تومان خواهد بود. احتمالا درجریان هستید که توقف کامل تاکسی های تلفنی هزینه جداگانه ای برای مسافر خواهد داشت. این رقم پارسال بابت هر دقیقه 500 تومان بود و امسال می تواند بین 625 تا 675 تومان برایتان خرج بتراشد.

افزایش نرخ کرایه تاکسی تلفنی در سال 1401

نحوه محاسبه

نرخ کرایه تاکسی تلفنی در سال 1400

حداقل نرخ کرایه تاکسی تلفنی در سال 1401

حداکثر نرخ کرایه تاکسی تلفنی در سال 1401

ورودی

10 هزار تومان

12 هزار و 500 تومان

13 هزار و 500 تومان

کرایه تاکسی تلفنی تا کیلومتر دوم به ازای هر کیلومتر

هفت هزار و 500 تومان

9 هزار و 375 تومان

10 هزار و 125 تومان

کرایه تاکسی تلفنی از کیلومتر دوم به ازای هر کیلومتر

دو هزار و 500 تومان

سه هزار و 125 تومان

سه هزار و 375 تومان

توقف کامل به ازای هر دقیقه

500 تومان

625 تومان

675 تومان

کرایه تاکسی ویژه در سال 1401

کرایه تاکسی ویژه که همان تاکسی فرودگاه هستند، شامل پنج پارامتر می شود و امسال هر کدام از آن ها بین 25 تا 35 درصد نسبت به پارسال افزایش خواهند داشت. رقم ورودی برای سوار شدن به این تاکسی ها پارسال 14 هزار و 500 تومان بود. امسال با رشد 25 درصدی حداقل 18 هزار و 125 تومان باید بپردازید و با درنظر گرفتن افزایش 35 درصدی 19 هزار و 575 تومان. راننده های تاکسی فرودگاه پارسال تا کیلومتر دهم بعد سوار شدن برای هرکیلومتر چهار هزار و 300 تومان دریافت می کردند درحالی که این رقم امسال دست کم پنج هزار و 375 تومان و نهایتا پنج هزار و 805 تومان خواهد بود. امسال بابت کرایه تاکسی های ویژه از کیلومتر 10 تا 50 به ازای هر کیلومتر حداقل دو هزار 500 تومان و سقف دو هزار و 700 تومان از مسافران گرفته می شود درحالی که پارسال برای همین آیتم دو هزار تومان از سوی راننده های تاکسی ویژه دریافت می شد. از کیلومتر 50 به بعد نیز که پارسال نرخ کرایه تاکسی های ویژه هزار و 200 تومان بود، امسال دست کم هزار و 500 تومان و نهایتا هزار و 620 تومان دیگر به هزینه های قبلی اضافه می کند. توقف تاکسی های ویژه امسال در کمترین حالت 625 تومان برای مسافران هزینه دارد ممکن است در پیک ترافیک یا شب ها به 675 تومان افزایش پیدا کند. این عدد سال گذشته 500 تومان بود.

افزایش نرخ کرایه تاکسی ویژه در سال 1401

نحوه محاسبه

نرخ کرایه تاکسی ویژه در سال 1400

حداقل نرخ کرایه تاکسی ویژه در سال 1401

حداکثر نرخ کرایه تاکسی ویژه در سال 1401

ورودی

14 هزار و 500 تومان

18 هزار و 125 تومان

19 هزار و 575 تومان

کرایه تاکسی ویژه تا کیلومتر 10 به ازای هر کیلومت

چهار هزار و 300 تومان

پنج هزار و 375 تومان

پنج هزار و 805 تومان

کرایه تاکسی ویژه از کیلومتر 10 تا 50 به ازای هر کیلومتر

دو هزار تومان

دو هزار 500 تومان

دو هزار و 700 تومان

کرایه تاکسی ویژه از کیلومتر 50 به بعد به ازای هر کیلومتر

هزار و 200 تومان

هزار و 500 تومان

هزار و 620 تومان

کرایه تاکسی ویژه بابت توقف کامل به ازای هر دقیقه

500 تومان

625 تومان

675 تومان

منبع: فرارو

به "نرخ کرایه تاکسی های تهران از اول اردیبهشت چگونه محاسبه می شود؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نرخ کرایه تاکسی های تهران از اول اردیبهشت چگونه محاسبه می شود؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید